ፕራና ኢቨንትስኢትዮጵያ ኢንተርፕራይዝ ልማት ጋር "ኢትዮጵያ ታምርት፣ እኛ እንሸምት" በሚል መሪ ቃል ከታህሳስ 3 – 7 /2016 የሚካሄደውን “የኛ ምርት” የተሰኘ የአምራች አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ኤግዚቢሽንና ባዛር ለማዘጋጀት የኹነት አስተዳደር ውል ተፈራረመ።

“የኛ ምርት” ኤግዚቢሽንና ባዛር አነስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዞች በምርት ትውውቅና ሽያጭ፣ በገበያ ትስስርና ለዘርፉ ልማት ልዩ ልዩ ድጋፍን ከሚሠጡ ባለድርሻ አካላት ጋር ውጤታማ የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ የሚያስችላቸውን አውድ ከማመቻቸቱ ባሻገር በዘርፉ ልማት ባሉ እድሎችና መሠናክሎች ዙርያ ከተገቢ መንግስታዊ አካላት ጋር ለመወያየትና ችግር ለመፍታት የሚያስችላቸውን እድል የሚፈጥር ትልቅ ኹነት ነው።

ይህንን ለአምራቹ ማህበረሰብ ትልቅ ሚና ያለውን ባዛርና ኤክስፖ ለማዘጋጀት በመፈራረማችን ታላቅ ደስታ ይሰማናል።

 

Prana Events is pleased to announce the signing of the event management agreement with Ethiopian Enterprise Development (EED) for organizing the "Yegna Mirt" Exhibition and Bazaar, themed "Ethiopia Tamrit, Egna Enshemit." specifically designed to support small and medium manufacturing enterprises.

Scheduled to take place from December 13-17, 2023, at the Ethiopian Skylight Hotel, "Yegna Mirt" Exhibition and Bazaar offer a unique opportunity for effective information exchange, enabling product promotion, market linkage, and sectoral development support from various stakeholders. This event not only provides a conducive environment for sharing valuable information but also serves as a platform for discussing challenges and finding solutions in the realm of sectoral development with relevant government bodies.

We are thrilled to assume a significant role in organizing this vital exhibition and bazaar, dedicated to fostering the growth of manufacturing enterprises within the community.

Here are 5 reasons why Ethiopia should be at the top of your list:

Ethiopia is a land of ancient history, diverse cultures, and stunning landscapes. But did you know that it’s also emerging as a top destination for trade fairs and exhibitions? If you’re looking for a unique and exciting location for your next trade fair

1. Strategic Location

Located in the Horn of Africa, Ethiopia is a hub for trade and commerce between Africa, the Middle East, and Asia. Its strategic location makes it an ideal destination for trade fairs, as it provides easy access to markets across the region. The country’s capital, Addis Ababa, is home to the African Union and other international organizations, making it a center for diplomacy and business.
2.  Growing Economy
Ethiopia has one of the fastest-growing economies in Africa, with a GDP growth rate of around 8% per year. The government has made significant investments in infrastructure, including new airports, highways, and railroads, to support economic growth. This has created a favorable environment for trade fairs and exhibitions, as businesses from around the world are eager to tap into Ethiopia’s growing market.
 3.  Cultural Diversity
Ethiopia is home to more than 80 ethnic groups, each with their own unique traditions, languages, and customs. This cultural diversity makes it an ideal destination for trade fairs and exhibitions, as it provides a rich and varied experience for exhibitors and attendees alike. From traditional music and dance to local cuisine and handicrafts, there’s something for everyone in Ethiopia.
 4.  Tourism Potential
With its stunning landscapes, ancient history, and vibrant culture, Ethiopia has tremendous tourism potential. The country is home to 9 UNESCO World Heritage Sites, including the rock-hewn churches of Lalibela, the ancient city of Aksum, and the Simien Mountains National Park. Trade fair attendees can take advantage of their visit to Ethiopia to explore these sites and experience the country’s natural and cultural beauty.
 5.  Expert Event Management
Finally, Ethiopia has a growing event management industry, with companies like Prana Events leading the way. Prana Events is a full-service event management company that specializes in trade fairs and exhibitions. With years of experience and a deep understanding of the local market, Prana Events can help you plan, organize, and execute a successful trade fair or exhibition in Ethiopia.
In conclusion, Ethiopia is a unique and exciting destination for trade fairs and exhibitions. With its strategic location, growing economy, cultural diversity, tourism potential, and expert event management, it’s no wonder that more and more businesses are choosing Ethiopia for their next trade fair. Whether you’re a small business or a multinational corporation, Ethiopia has something to offer. So why not consider Ethiopia for your next trade fair or exhibition?

Prana Events organized a successful hybrid product launch event on November 15,2022 at the Hilton Hotel hosted by JIGRA Chemicals and the American Embassy. The program's audience was completely in-person, while the speakers and presentations about the product were entirely virtual.

 

Prana Events Organized Lunar International college's graduation ceremony at the Ethiopian skylight hotel on 03/09/22.

The full-service event management, marketing, and consulting company, Prana Events, provided outstanding event support for Halal Expo. The "Eid to Eid Great Ethiopian Homecoming" program serves as the umbrella for the summit and expo. More than 25 exhibitors for both domestic and foreign halal players were present. The goal of the exhibition was to establish a superb forum where all significant figures in the halal sector could interact, collaborate, think critically, adapt, and together determine the sector's future.

Our company Prana Events has had the great pleasure of being part of one of the world's leading trade shows for the meetings, incentive, conferences, and events market held in Frankfurt Messe, Germany.
The 4-day event has been a great experience to network with numerous companies from around the world and make valuable connections.
Thank you IMEX for having us and We look forward to being part of the next IMEX 2023.

Ready To  talk?

We are known for delivering exceptional experiences, meticulous planning, and unparalleled attention to detail.
Contact Us!
2024  Prana Events, a division of Fairteam Trading Plc, All rights reserved. Powered by System Elements
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram